"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.com3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

www.surveying.download

Публикации и презентации по геодезия. Представени на конференции, конгреси и работни седмици.

2003 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020

1. Някои изследвания върху геодезическите мрежи при използуване на координатни/позиционни/ измервания. Доклад, изнесен на Научна конференция с международно участие. Секция технически науки. Стара Загора, 5-6 юни 2003. стр. 221.

публикация Някои изследвания върху геодезическите мрежи при използуване на координатни/позиционни/ измервания

2. Съвместна обработка на корелирани/резултати, получени от предходно изравнение/ и некорелирани величини в геодезическите мрежи. Доклад, изнесен на Международен симпозиум на тема “Съвременни технологии, образованието и професионалната практика в един глобализиращ се свят”. София, 6-7 ноември 2003. стр. 413.

публикация Съвместна обработка на корелирани/резултати, получени от предходно изравнение/ и некорелирани величини в геодезическите мрежи

2007

3. Assessment of the Quality of Geodetic Networks Using Fuzzy Logic. Geowissenschaftliche Mitteilungen Heft Nr. 78, 2007. Schriftenreihe der Studienrichtung Vermessung und Geoinformation Technische Universitat Wien. ISSN 1811-8380, page 4-19.

публикация Assessment of the Quality of Geodetic Networks Using Fuzzy Logic

2009

4. Прилагане на Fuzzy logic за изследване на GNSS определения при различни условия. Международна Научна Конференция Стара Загора 4-5 Юни 2009 на тема: “Развитието на икономиката и обществото на основата на знанието”.

публикация Прилагане на Fuzzy logic за изследване на GNSS определения при различни условия грамота Прилагане на Fuzzy logic за изследване на GNSS определения при различни условия

5. Използване на Fuzzy Logic при някои изследвания на GNSS определения в бърз статичен режим. Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009 29-31 Октомври 2009. ISSN 1310-814X.

публикация Използване на Fuzzy Logic при някои изследвания на GNSS определения в бърз статичен режим

 

2010

6. Some Studies on the Quality of GNSS Determinations Under Specific Conditions. FS 1H - GNSS CORS Networks - Positioning Infrastructure, Analysis and Applications I. FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity Sydney, Australia, 11-16 April 2010. ISBN 978-87-90907-87-7.

публикация Some Studies on the Quality of GNSS Determinations Under Specific Conditions презентация Some Studies on the Quality of GNSS Determinations Under Specific Conditions

7. Assessing of the Overall Quality of GNSS Determinations, Using Specific Values of Parameters. Third International Conference on Cartography and GIS. June, 15-20, 2010  Nessebar, Bulgaria.

публикация Assessing of the Overall Quality of GNSS Determinations, Using Specific Values of Parameters ; презентация Assessing of the Overall Quality of GNSS Determinations, Using Specific Values of Parameters ; сертификат Assessing of the Overall Quality of GNSS Determinations, Using Specific Values of Parameters

2011

8. Using of both fast Static and RTK Modes for GNSS Determinations to Obtain Required high Accuracy and Productivity, According to the Current Possibilities of the IT. FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures, Marrakech, Morocco.
May 18-22 2011. ISBN 978-87-90907-92-1.

публикация Using of both fast Static and RTK Modes for GNSS Determinations to Obtain Required high Accuracy and Productivity, According to the Current Possibilities of the IT ; презентация Using of both fast Static and RTK Modes for GNSS Determinations to Obtain Required high Accuracy and Productivity, According to the Current Possibilities of the IT
сертификати: за презентация Using of both fast Static and RTK Modes for GNSS Determinations to Obtain Required high Accuracy and Productivity, According to the Current Possibilities of the IT ; за участие
Using of both fast Static and RTK Modes for GNSS Determinations to Obtain Required high Accuracy and Productivity, According to the Current Possibilities of the IT

9. Applications of Online Satellite Imagery in Surveying and Assessing its Reliability Using GNSS Technology. 25-th International Cartographic Conference, 3-8 July 2011 – Palais des Congres-Paris. ISBN: 978-1-907075-05-6.

публикация Applications of Online Satellite Imagery in Surveying and Assessing its Reliability Using GNSS Technology ; сертификат Applications of Online Satellite Imagery in Surveying and Assessing its Reliability Using GNSS Technology

2012

10. Study on the Overall Quality of the Planned fast Static GNSS Measurements, if Certain Values of the Parameters are Applied in the System, Using Fuzzy Logic, 6-10 May 2012 - FIG Working Week 2012 - Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage, Rome, Italy. ISBN 97887-90907-98-3.

публикация Study on the Overall Quality of the Planned fast Static GNSS Measurements, if Certain Values of the Parameters are Applied in the System, Using Fuzzy Logic ; презентация Study on the Overall Quality of the Planned fast Static GNSS Measurements, if Certain Values of the Parameters are Applied in the System, Using Fuzzy Logic
сертификат за презентация Study on the Overall Quality of the Planned fast Static GNSS Measurements, if Certain Values of the Parameters are Applied in the System, Using Fuzzy Logic

11. Study of the Behaviour of the Rover and Assessment of the Overall Quality of the Results from RTK Measurements, Conducted in open-Field - Influenced by Active Disturber. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS. ISBN 978-80-87159-29-3. Sofia, 08 - 09 November 2012.

публикация Study of the Behaviour of the Rover and Assessment of the Overall Quality of the Results from RTK Measurements, Conducted in open-Field - Influenced by Active Disturber ; презентация Study of the Behaviour of the Rover and Assessment of the Overall Quality of the Results from RTK Measurements, Conducted in open-Field - Influenced by Active Disturber

12. Study of the Performance of a GNSS Equipment and Assessment of the Quality of the Results from the Geodetic Measurements in an open Field Environment with Active Disturber. International Jubilee Conference UACEG2012: Science & Practice, UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, 15-17 NOVEMBER 2012, Sofia, Bulgaria. ISBN 978-954-724-049-0.

публикация Study of the Performance of a GNSS Equipment and Assessment of the Quality of the Results from the Geodetic Measurements in an open Field Environment with Active Disturber ; презентация Study of the Performance of a GNSS Equipment and Assessment of the Quality of the Results from the Geodetic Measurements in an open Field Environment with Active Disturber
сертификат за участие и презентация Study of the Performance of a GNSS Equipment and Assessment of the Quality of the Results from the Geodetic Measurements in an open Field Environment with Active Disturber

 

2013

13. Applying of the Mobile Versions of Google Earth and AutoCAD for Field Control of a Specialized map of a Large Urban Garden. Техническа сесия - TS03C - Positioning and Navigation - Today and Tomorrow, paper no 6660. FIG Working Week 2013, Environment for Sustainability. Abuja, Nigeria, 6 – 10 May 2013. ISBN 978-87-92853-05-9. ISSN 2307-4086.

публикация Applying of the Mobile Versions of Google Earth and AutoCAD for Field Control of a Specialized map of a Large Urban Garden ; презентация Applying of the Mobile Versions of Google Earth and AutoCAD for Field Control of a Specialized map of a Large Urban Garden

14. Some Solutions in the Creation, Measurements and Analysis (Using Classical and GNSS IT) for a Geodetic Network in Industrial Urban Environment. International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields. Sofia, 07 - 08 November 2013. ISBN 978-80-87159-33-0.

публикация Some Solutions in the Creation, Measurements and Analysis (Using Classical and GNSS IT) for a Geodetic Network in Industrial Urban Environment
сертификат за участие и презентация Some Solutions in the Creation, Measurements and Analysis (Using Classical and GNSS IT) for a Geodetic Network in Industrial Urban Environment

15. "Изследване качеството на GNSS измерванията в RTK режим, проведени при трудни теренни условия, под влиянието на пасивни смутители, чрез прилагане на Fuzzy logic". сп."Геодезия, Картография, Земеустройство" бр. 5-6'2013 год. LII, ISSN 0324-1610. "STUDY OF THE QUALITY OF THE GNSS MEASUREMENTS IN RTK MODE, CONDUCTED IN HARD TERRAIN CONDITIONS UNDER THE INFLUENCE OF PASSIVE DISTURBERS, APPLYING FUZZY LOGIC"

публикация Изследване качеството на GNSS измерванията в RTK режим, проведени при трудни теренни условия, под влиянието на пасивни смутители, чрез прилагане на Fuzzy logic

2014

16. "Study on the Quality of the GNSS Measurements in Static mode if Applying Certain Values of the Parameters, Following the Current Regulatory Requirements". XXV FIG International Congress 2014 "Engaging the Challenges, Enhancing the Relevance", Kuala Lumpur, Malaysia 16-21 June 2014. ISBN 978-87-92853-21-9. ISSN 2308-3441. Свали документите.

2015

17. Application of 3D Terrestrial Laser Scanning for Creation of Project Documentation for Cadastral Objects - "ПРИЛОЖЕНИЕ НА 3D НАЗЕМНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЕКТИ НА КАДАСТЪРА". XXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS”, Sofia, 05 - 06 November 2015. Свали документите.

18. Application, specifics and technical implementation of the 3D terrestrial laser scanning for measurement and analysis of the spatial geometry of a steel construction. FIG Working week 2015. From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World. Sofia, Bulgaria, 17-21 May 2015. ISBN 978-87-92853-35-6. ISSN 2307-4086. Свали документите.

2016

19. 3D наземно лазерно сканиране на Троянския манастир - съвременен начин за документиране на културното наследство. "ТВОРЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“. Българската фамилна къща - традиция и перспективи. ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР “УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”. 30 СЕПТЕМВРИ – 01 ОКТОМВРИ 2016. Свали презентация.

 

20. Vertical Planning Based on 3D Terrestrial Laser Scanning and GNSS Technologies. XXV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS. Sofia, November 3 - 4, 2016. ISSN 2367-6051. Свали материалите.

2017

21. APPLICATION OF 3D TERRESTRIAL LASER SCANNING IN THE PROCESS OF UPDATE OR CORRECTION OF ERRORS IN THE CADASTRAL MAP. FIG Working Week 2017. Surveying the world of tomorrow - From digitalisation to augmented reality. Helsinki, Finland, May 29–June 2, 2017. ISBN 978-87-92853-61-5. ISSN 2307-4086. Свали публикация и сертификати.

2018

22. Combination of 3D Terrestrial Laser Scanning and GNSS Technologies for Measurement of hard /Impossible/ to Access Objects of Cadastre in the Process of data Acquisition for the Required Update of the Cadastral plan. FIG Congress 2018. Embracing our smart world where the continents connect: enhancing the geospatial maturity of societies. Istanbul, Turkey, May 6–11, 2018. ISBN 978-87-92853-78-3. ISSN 2308-3441. Свали публикация и сертификати.

2020

3D terrestrial laser scanning for cadastral and design activities - performing, data processing and analysis. Storage and backup in the light of the nowadays cloud possibilities.Amsterdam, The Netherlands. ISBN 978-87-92853-93-6. ISSN 2307-4086. Свали материалите.

Copyright ©2021 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД. All Rights Reserved.